Tájékoztató

Tájékoztató Magyarország által kínált „befektetői letelepedés” tárgyában

I.

Magyarországon a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának és tartózkodásának szabályait a 2007. évi II. törvény (Harmtv.) rendezi, mely jogszabály az alábbiak szerint egészült ki a hazánkban beruházni szándékozó üzletembereknek címzett kedvezményes magyarországi tartózkodási engedély biztosításával.

II.

A módosítás értelmében a Harmtv. 13. (1) bekezdés a), valamint c)-i) pontjaiban foglalt feltételeket teljesítő harmadik országbeli állampolgár a 19-27. §§-ban foglalt tartózkodási cél hiányában egyéb célból is kaphat tartózkodási engedélyt. Egyéb célból kaphat tartózkodási engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár is, akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik, és teljesíti a 13. § (1) bekezdés a), valamint c)-i ) pontjában foglalt feltételeket. De mi minősül nemzetgazdasági érdeknek?

A törvényalkotó meglátása szerint nemzetgazdasági érdeknek kell tekinteni különösen, ha a harmadik országbeli állampolgár kérelmező igazolja, hogy ő vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság legalább 250 000 € névértékben rendelkezik a Magyar Állam tulajdonában lévő Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely HU-1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) által kibocsátott, legalább öt évre szóló értékpapírral.

III.

A tartózkodási jogosultság ellenőrzése céljából a vállalkozás minden hónap 10. napjáig összesített adatszolgáltatást nyújt az idegenrendészeti hatóság részére, amely adatszolgáltatás tartalmazna a tárgyhónapban kibocsátott értékpapírok számát, az értékpapírok tulajdonosainak, valamint gazdasági társaság esetén annak többségi tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, továbbá a vállalkozás által lejegyzett államkötvények számát, valamint azt, hogy a lejegyzés mely kérelmezők befizetéseiből történt. Kiemelendő, hogy az ismertetett eljárásban a törvényben meghatározott személyes megjelenési kötelezettség kivételével a jogi képviselet kötelező. Az államháztartásért felelős miniszter rendeletében szabályozza az államkötvény részletes feltételeit.

Megjegyzendő, hogy a kérelmet az adott harmadik ország külképviseletén kell benyújtani, és a magyarországi Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal III. számú Ügyfélszolgálatához (székhely: HU-1117 Budapest, Budafoki út 60. szám - Sztregova köz) történő áttétel napjától számított 8 napon belül határozat születik. Az engedély öt évre szól, és alkalmanként újabb öt évre meghosszabbítható.

Amennyiben tájékoztatónk felkeltette érdeklődését, illetve bármiben segítéségére lehetünk, forduljon hozzánk bizalommal a david@kml.hu e-mail címen vagy a +36203405855 telefonszámon.